وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
بسته

کتاب اسب سیاه، راهی است ویژه برخلاف اغلب کتاب‌ها و توصیه‌های رایج موفقیت که به ما می‌آموزد آن‌هنگام که درمیان اسب‌های دیگر شانس موفقیت نداریم، بدرخشیم و به کامیابی برسیم؛ همان زمانی که از نظر دیگران بازنده هستیم.

https://nargesjahangir.ir/DL/darkhorse